Göteborgs stav hälsar att Bolliaden 2021-2022 i Borås är INSTÄLLD.

På grund av rådande pandemi och restriktioner.


13.4 Ungdomskonferens
Från och med i januari det år som de fyller 14 inbjuds unga män och unga kvinnor att delta i en aktivitet eller en serie aktiviteter som kallas ungdomskonferenser. Ungdomskonferenser
hålls vanligtvis en gång om året på församlings- eller stavsnivå. De kan också hållas på flerstavs- eller områdesnivå. Ungdomskonferenser på stavsnivå hålls inte samma år som
staven deltar i FSY (For the Strength of Youth). Detta betyder i klartext att du som fyller 14 år under året får delta i Bolliaden & Svung samt YSY. 

Copyright © 2021 SDH.se
Detta är inte en officiell hemsida för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga